تنظیمات

کاربران – users


کاربران در حقیقت نیروهای استخدامی شما در سازمان یا شرکتتان هستند که می توانند به پنل کاربری خود در نرم افزار ویتایگر شما وارد شوند، به اطلاعات دسترسی داشته باشند و بر اساس دسترسی های یکه بهآنها داده اید به وطایف خود عمل کنند. در نرم افزار ویتایگر کاربران مدیر می توانند کاربر جدید اضافه نمایند. نرم افزار ویتایگر از دو نوع کاربر پشتیبانی می کند، کاربران مدیر و کاربران معمولی که نوع آنها در هنگام ایجاد کاربر جدید با زدن یا نزدن تیک گزینه مدیر مشخص می شود. افزودن کاربران جدیدکاربران از نوع مدیر توانایی ایجاد کاربر جدید را دارند، برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید:بر روی آیکن ...

گروه ها – Groups


گروه ها می توانند ترکیبی از کاربران مختلف، نقش ها، نقش ها و زیر دستان و گروه های درون یک سازمان باشند. گروه ها به شما کمک میکنند تا برای به اشتراک گذاری رکوردهای مشترک تیم بسازید.ویژگی های کلیدیوقت یکه رکوردها به یک گروه اختصاص داده می شوند، همه اعضای مشترک در گروه می توانند بر روی رکوردها عملیات انجام دهند. این به کاربران شما کمک می کند تا به عنوان یک تیم با هم کار کنند.به عنوان مثال، اگر یکی از اعضای تیم پشتیبانی در مرخصی است، یک احتمالی که وجود دارد این هست که تیکت پشتیبانی(برای مثال) که به وی واگذار شده در این زمان امکان پاسخگویی نمیابد. در ...

پروفایل ها – profiles


پروفایل ها در واقع سطح دسترسی ها هستند که بر روی دسترسی کاربران بر روی رکوردها اعمال می شوند. در حقیقت پروفایل می تواند دسترسی به فیلدها، ماژول ها و فعالیت ها از قبیل ایمپورت و اکسپورت و... را محدود کند. زمانی که یک پروفایل به یک نقش پیوند می خورد، دسترسی های تعیین شده در پروفایل بر روی کلیه کاربران اون نقش اعمال می شود.نکته! کاربران بالاتر در سلسله مراتب چارت سازمانی، می توانند رکوردهای کاربران پایین تر را ببینند.مرحله ۱ : افزودن پروفایل هاشما می توانید چندین پروفایل مختلف ایجاد کنید و با نقش ها پیوند بزنید. به عنوان مثال شما می توانید چندین پروفایل برای تیم فروش، ایم پشتیبانی و... اضافه ...

نقش ها – Roles


شما می تونید سلسله مراتب چارت سازمانی خود را با استفاده از نقش ها در ویتایگر تقلید کنید. شما می تونید نقش های همسانی را برای کارمندان خود مثل مدیر فروش، مهندس پشتیبان و.. تعیین کنید. موقعیت کاربر در سلسله مراتب تعیین میکند که وی به چه رکوردهایی می تواند دسترسی داشته باشد.افزودن نقش هانقش های مدیر عامل(CEO) و مدیر فروش (Sale Manager) به صورت پیش فرض در سامانه موجود هستند. شما می تونید دسترسی هایی که یک نفش می تونه داشته باشه را تعیین کنید. داشتن دسترسی منحصر به فرد بر روی نقش شما را از ایجاد یک پروفایل متفاوت و اختصاص دادن آن به یک نقش باز میدارد. به علاوه اینکه نیاز نیست پروفایل های منحصر ...