ابزارک های صفحه اصلی

مدیر          تیر ۱۳۹۵ ۱۱          آموزش, ماژول ها

[تعداد: 1    میانگین: 5/5]

ویتایگر فارسی در صفحه اصلی، ابزارک هایی را ارائه می دهد که نمایش گرافیکی از وضعیت فعلی و شاخص های کلیدی عملکرد سامانه ارائه می کنند. در نتیجه یک آنالیز کامل از داده ها در یک صفحه نمایش داده می شود و تصمیمات و نتایج می تواند در یک نظر مونیتور شود.

لیست ابزارک های صفحه اصلی

توجه
کاربران مدیر می توانند دسترسی کابران معمولی را از طریق پروفایل ها به صفحه اصلی محدود کنند.

آخرین تغییرات – این ابزارک اقدامات صورت گرفته بر روی یک رکورد را در ماژول ها نمایش می دهد مثل ایجاد یا ویرایش رکورد. همچنین نظرات ایجاد شده روی یک رکورد را نمایش می دهد. آن همه تاریخچه تغییرات را نمایش می دهد و به مدیر امکان رصد تغییرات ایجاد شده بر روی رکوردها را میدهد.

نکته: این از ابزارک های پیش فرض است و نمی تواند حذف شود.
فعالیت های آتی – این ابزارک لیست رویداد ها و وظایفی که برنامه ریزی شده تا در آینده انجام گیرد را نمایش می دهد.

قیف فروش – لیست رکوردهای فرصت فروش را بر اساس مرحله فروش آنها نمایش میدهد.

فرصت ها بر اساس مرحله – به صورت گرافیکی رکوردهای فرصت فروش کاربران مختلف را بر اساس مرحله فروش آنها نمایش میدهد.

درآمد بر اساس فروشنده – مقدار درآمد بر اساس هر فروشنده را نمایش می دهد.

فرصت های برتر – لیستی از رکوردهای فرصت فروش و در آمد آنها را نمایش می دهد.

نکته: فرصت های تمام شده(پیروز شده یا نشده) نمایش داده نمی شود.

سرنخ ها بر اساس وضعیت – نمایشی گرافیکی از سرنخ ها بر اساس وضعیت آنها نمایش داده می شود.

سرنخ ها بر اساس منبع – نمایشی گرافیکی از سرنخ ها بر اساس منبع آنها نمایش داده می شود.

سرنخ ها بر اساس صنعت – نمایشی گرافیکی از سرنخ ها بر اساس صنعت آنها نمایش داده می شود.

فعالیت های عقب افتاده – لیست رویدادها و وظایف معلق را نمایش می دهد.

وضعیت تیکت ها – تیکت ها را بر اساس وضعیت نمایش می دهد.

تیکت های باز – تیکت های باز ارجاع داده شده به کاربران مختلف را نمایش می دهد.

معیارهای کلیدی

برچسب ها – کلیه برچسب های متصل شده به رکورد ها را برای دسترسی سریع نمایش می دهد.

میله خطی فروش 


مطالب مشابه

نظرات