مدیریت کاربری

مدیر          خرداد ۱۳۹۵ ۱۳          آموزش, تنظیمات

[تعداد: 2    میانگین: 4/5]

سی آر ام ویتایگر قابلیت کنترل دسترسی های ریزی را به وسیله نقشها و پروفایل ها فراهم می کند.

توجه! قوانین اشتراک گذاری رکوردها در حالت پیش فرض در نرم افزار ویتایگر بر حالت عمومی تنظیم هست که قادر میسازد همه بتوانند همه رکوردها را ببیند. برای تغییر این قوانین به قسمت تنظیمات برنامه > قوانین اشتراک گذاری بروید. زمانی که به اشتراک گذاری بر روی خصوصی تنظیم می گردد، فقط یوزرهایی می توانند رکوردها را ببینند که به آنها ارجاع داده شده یا یوزرهای دارای زیر نقش آنها.

User-Administration

کاربران


شما می خواهید کارمندان شما وارد نرم افزار ویتایگر شما شده و رکوردها را مدیریت کنند؟ برای این کار باید حساب کاربری ایجاد نمایید.

ویتایگر از دو نوع جساب کاربری، مدیر و کاربر معمولی پشتیبانی می کند. برای اطلاعات بیشتر به بخش کاربران در ویتایگر مراجعه نمایید.

 

پروفایل ها


پروفایل ها در حقیقت برای کنترل عملیات هایی که کاربران می توانند بر روی رکوردها انجام دهند استفاده می شوند. علاوهبر این پروفایل می توانند جهت محدود کردن دسترسی به فیلدها یا ماژول ها نیز مورد استفاده قرار بگیرند. برای اطلاعات بیشتر به بخش پروفایل ها در ویتایگر مراجعه نمایید.

نقش ها


نقش های سلسه مراتبی به این خاطر در ویتایگر تعبیه شده تا بتواند چارت سازمانی و سلسله مراتبی شرکت شما را در نرم افزار ایجاد کند. موقعیت سلسله مراتبی کاربر در بخش نقش ها مشخص می کند که وی به چه رکوردهایی دسترسی دارد. زمانی که دسترسی های اشتراک گذاری بر روی خصوصی تنظیم شده باشد، کاربران با یک نقش خاص فقط می توانند رکوردهایی را که به آنها یا رکوردهایی که به کاربران زیر نقش آنها اختصاص داده شده را ببینند. برای اطلاعات بیشتر به بخش پروفایل ها در ویتایگر مراجعه نمایید.

 

قوانین اشتراک گذاری


دسترسی های اشتراک گذاری به مدیران کمک می کنند تا تعریف کنند چطور رکوردها بین دو همتراز، زیر دست و بالا دستی به اشتراک گذاشته شوند. قوانین اشتراک

ذاری پیش فرض در ویتایگر به صورت عمومی تنظیم شده است یعنی هر کسی می تواند همه رکوردها را ببیند. اگر این تنظیمات بر روی خصوصی تنظیم گردد، فقط کاربران می توانند رکوردهایی که به انها اختصاص داده شده و رکوردهای زیر دستان خود را ببینند. برای اطلاعات بیشتر به بخش قوانین اشتراک گذاری در ویتایگر مراجعه نمایید.

 

گروه ها


گروه ها ترکیبی از کاربران، نقش ها و گروه ها هستند که رکوردهای مشترکی را مدیریت می کنند.

برای اطلاعات بیشتر به بخش گروه ها در ویتایگر مراجعه نمایید.


مطالب مشابه

نظرات