پیش نیازهای نصب ویتایگر

مدیر          خرداد 1395 19          آموزش, نصب و راه اندازی

[تعداد: 2   میانگین:  4/5]

پیش نیاز ها

 • Apache 2.1+
 • MySQL 5.1+ (default storage engine = InnoDB)
 • PHP 5.2+, 5.3
  • php-imap
  • php-curl
  • php-xml
  • max_memory (min. 256MB)
  • max_execution_time (min. 600 seconds)
  • error_reporting (E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_DEPRECATED)
 • Hardware: 4 GB RAM, 2 GB Disk (برای فایل های پیوستی و بسته به نیاز شما)
شما می توانید ویتایگر را روی هاست یا xampp و lamp نصب کنید.
تنظمیاتی که باید سمت سرور یا شبیه ساز داده شود:

MYSQL نیازمندی های

SQL_MODEShould not have STRICT_TRANS_TABLE
ENGINE=InnoDBShould be available. (Turn off –skip-innodb)

PHP افزونه های

GDMandatoryCharts and graphs generation are dependent on this library.
IMAPMandatoryWebmails Module is dependent on this library.
ZlibMandatory
OpenSSLOptionalImap with OpenSSL should be enabled in case Mail server needs to be connected via SSL
CurlOptional

این پارامترها نیز سمت سرور فعال شوند.

mb string

soap

iconv

ioncube

mime magic

PHP تنظیمات

VariableValue
allow_call_time_pass_referenceon
error_reportingE_WARNING & ~E_NOTICE
safe_modeoff
display_errorson
file_uploadson
max_execution_time۶۰۰
memory_limit۶۴M
log_errorsoff
output_bufferingon
register_globalsoff
short_open_tagOn

 

نصب ویتایگر

پس از انتقال هسته ویتایگر به مسیر مورد نظر بر روی هاست یا شبیه ساز، آن را از حالت فشرده خارج نموده و آدرس زیر را برای دنبال نمودن مراحل نصب فراخوانی میکنیم.

http://yourdomain.com/index.php

اگر بر روی ساب دامین یا شبیه ساز نصب کرده باشید آدرس های زیر را فراخوانی کنید.

http://subdomain.yourdomain.com/index.php

http://localhost/vtigercrm/index.php

مراحل نصب نیز گویا می باشد، در آینده نسخه بومی شده ویتایگر با مراحل نصب فارسی آماده و برای دانلود ارائه می شود.


مطالب مشابه

نظرات