پیش نیازهای نصب ویتایگر

مدیر          خرداد ۱۳۹۵ ۱۹          آموزش, نصب و راه اندازی

[تعداد: 2    میانگین: 4/5]

پیش نیاز ها

 • Apache 2.1+
 • MySQL 5.1+ (default storage engine = InnoDB)
 • PHP 5.2+, 5.3
  • php-imap
  • php-curl
  • php-xml
  • max_memory (min. 256MB)
  • max_execution_time (min. 600 seconds)
  • error_reporting (E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_DEPRECATED)
 • Hardware: 4 GB RAM, 2 GB Disk (برای فایل های پیوستی و بسته به نیاز شما)
شما می توانید ویتایگر را روی هاست یا xampp و lamp نصب کنید.
تنظمیاتی که باید سمت سرور یا شبیه ساز داده شود:

MYSQL نیازمندی های

SQL_MODE Should not have STRICT_TRANS_TABLE
ENGINE=InnoDB Should be available. (Turn off –skip-innodb)

PHP افزونه های

GD Mandatory Charts and graphs generation are dependent on this library.
IMAP Mandatory Webmails Module is dependent on this library.
Zlib Mandatory
OpenSSL Optional Imap with OpenSSL should be enabled in case Mail server needs to be connected via SSL
Curl Optional

این پارامترها نیز سمت سرور فعال شوند.

mb string

soap

iconv

ioncube

mime magic

PHP تنظیمات

Variable Value
allow_call_time_pass_reference on
error_reporting E_WARNING & ~E_NOTICE
safe_mode off
display_errors on
file_uploads on
max_execution_time ۶۰۰
memory_limit ۶۴M
log_errors off
output_buffering on
register_globals off
short_open_tag On

 

نصب ویتایگر

پس از انتقال هسته ویتایگر به مسیر مورد نظر بر روی هاست یا شبیه ساز، آن را از حالت فشرده خارج نموده و آدرس زیر را برای دنبال نمودن مراحل نصب فراخوانی میکنیم.

http://yourdomain.com/index.php

اگر بر روی ساب دامین یا شبیه ساز نصب کرده باشید آدرس های زیر را فراخوانی کنید.

http://subdomain.yourdomain.com/index.php

http://localhost/vtigercrm/index.php

مراحل نصب نیز گویا می باشد، در آینده نسخه بومی شده ویتایگر با مراحل نصب فارسی آماده و برای دانلود ارائه می شود.


مطالب مشابه

نظرات